• banner-2.png
  • banner-3.png

KNGF

Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

 

NVMT

De manueel therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).