• banner-2.png
  • banner-3.png

Een fysiotherapeutische benadering van uw klachten

De therapeuten van Fysiotherapeutisch Centrum Staphorst behandelen talloze aandoeningen aan uw bewegingsapparaat. Op deze pagina zullen we binnenkort specifieke aandoeningen, klachten en behandelwijze toelichten. De hoofdgroepen waaronder de meeste aandoeningen, die wij behandelen vallen, zijn:

  • Neurologische aandoeningen als een dwarslaesie, hersenletsel (al dan niet aangeboren), Parkinson, een CVA (beroerte) of Multiple Sclerose. In geval van een neurologische aandoening richt de fysiotherapie zich op de klachten die het gevolg zijn van de aandoening. In geval van functies die verloren zijn gegaan, wordt geprobeerd om deze opnieuw aan te leren. Soms is het zaak verder functieverlies door een gerichte behandeling zoveel mogelijk te voorkomen of te vertragen.
  • Orthopedische aandoeningen aan alle gewrichten, botten spieren en pezen.  Ook bij orthopedisch gerelateerde klachten kunnen wij u begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan het herstel na een botbreuk, overbelastingsklachten in spieren en pezen,  gewrichtsaandoeningen (jicht en artitis), hernia en slijtage (artrose).
  • Ademhalingsgerelateerde klachten als COPD. Wanneer u longemfyseem of chronische bronchitis heeft, is bewegen juist van groot belang, al is dit niet altijd even gemakkelijk. De fysiotherapeut begeleidt u bij het beperken van uw klachten tijdens lichamelijke activiteit. Want hoe meer u beweegt, hoe meer uw klachten achterwege blijven. In overleg met u stellen we een schema op om de neerwaartse spiraal te verbreken en uw conditie te verbeteren.